Classical Music | Soprano

Alexander Dargomyzhsky

V tverdi nebesnoy  Play

Galina Vishnevskaya Soprano
Mstislav Rostropovich Piano

Recorded on 01/01/1991, uploaded on 02/11/2018

Musician's or Publisher's Notes

Recorded in 1991

courtesy of YouTube